Bestuur en commissies

Bestuur

Het dagelijks bestuur van DLTC heeft als hoofdtaak het besturen van de vereniging namens haar leden. De belangrijkste bestuurlijke activiteiten zijn:

 • het optimaal benutten van de financiële middelen binnen de doelstellingen van de vereniging;
 • het onderhouden van contacten met leden, collega-verenigingen / org.com, KNLTB etc.;
 • het organiseren van recreatieve en sportieve activiteiten voor alle leden;
 • het zorgen voor tennisles (voor alle leeftijden, beginners en gevorderden);
 • het exploiteren en onderhouden van het park, het clubhuis en de horecavoorzieningen.

De vele commissies en vrijwilligers die de vereniging rijk is, zorgen voor een goede verzorging tijdens competities en toernooien, onderhoud van de banen en het park, en de organisatie rondom de jeugd. De leden van de commissies hebben als hoofdtaak de activiteiten binnen de vereniging zo goed mogelijk te organiseren.

 • Tjeerd Wester – voorzitter
 • Gerard van Sloten – penningmeester
 • Vacature – secretaris
 • Gert te Lindert – technische commissie
 • Mereth Reusken – communicatie / informatie
 • Martin Bolderman – algemeen lid

Contact: secretaris@deventerltc.nl

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit vier enthousiaste tennisouders die zelf ook graag een balletje slaan. De JC zorgt voor de organisatie van allerlei jeugdactiviteiten en de jeugdcompetitie. Ook neemt de commissie deel aan het Platform Jeugd, een samenwerkingsverband tussen de jeugdcommissies van alle tennisverenigingen in Deventer.
De jeugdcommissie wordt bij activiteiten graag bijgestaan door actieve ouders.

 • Manon Wagenmans, Voorzitter en coördinator Rood en Oranje
 • Fenna van Koningsveld, Penningmeester en coördinator Groen en Geel
 • Erik Poorterman, activiteiten
 • Herman Kerkijk, sponsoring

Contact: jeugdcommissie@deventerltc.nl

De jeugdcommissie zoekt ouders voor een Activiteitencommissie! Wilt u meedenken en/of activiteiten organiseren. Laat het weten!

Nieuwe leden- en recreatiecommissie

De nieuwe leden -en recreatiecommissie bestaat uit een groep enthousiaste leden. De commissie heeft als doel het werven en binden van nieuwe leden aan de vereniging en het organiseren van activiteiten voor nieuwe en bestaande leden. De commissie organiseert de wekelijkse toss op dinsdagavond. Daarnaast organiseert de commissie jaarlijks een open dag en organiseert zij nieuwe leden dagen om de nieuwe leden welkom te heten. Ook zorgt de commissie voor de feestavonden tijdens de toernooien die worden georganiseerd door de vereniging.

 • Bas Vlieg
 • Martijn Spoelstra
 • Erwin Viester
 • Michel Deurloo
 • Esther van Wensveen
 • Noortje Schaeffer
 • Niels IJsseldijk

Contact: recreatiecommissie@deventerltc.nl

Technische Commissie (TC)

De technische commissie houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van diverse competities. Zij bepalen de teamindelingen en schrijven de teams in bij de KNLTB. De commissie bestaat uit vier organisatietalenten.

 • Allard van der Lijn
 • Drea de Jong
 • Gert te Lindert
 • Willem van Niel
 • Watse Hiddema

Contact: technischecommissie@deventerltc.nl

Toernooicommissie

De toernooicommissie organiseert de officiële KNLTB-toernooien op ons park. Daarnaast helpt de commissie ook andere initiatieven voor een recreatief toernooi te organiseren. De toernooicommissie levert tijdens toernooiweken dagelijks leden die de wedstrijdtafel bezetten en het toernooi aansturen (loting, planning, registratie, uitslagverwerking, baantoewijzing en oplossen van uitvallers en verhinderingen). Op elk toernooi is een bondsgedelegeerde die toezicht houdt op loting en verloop van het toernooi. Bij discussies op de baan beslist de toernooicommissie. De toernooicommissie heeft een zware belasting voorafgaand aan en tijdens een toernooiweek en zij maakt graag gebruik van extra menskracht vanuit vrijwilligers.

 • Suzanne Koopman
 • Martine Velderman
 • Ramon Marcus
 • Lisan Wijnbergen
 • Jochem van Niel
 • Karlijn Brands
 • Mark Groeneweg

Contact: toernooicommissie@deventerltc.nl

Sponsorcommissie

Een bloeiende vereniging kan niet zonder sponsoren. De sponsorcommissie heeft een belangrijke taak als het gaat om het afsluiten van sponsordeals. De commissie bestaat uit twee ambitieuze talenten die al heel wat sponsordeals hebben gesloten.

 • Jeroen Paas
 • Vacature  versterking 

Contact: pr-sponsoring@deventerltc.nl