Vijfde editie Hart voor Salland start

Jaarlijks stelt de RABO-bank via Hart voor Salland een deel van haar winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. De klanten van de RABO-bank beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.
In 2018 beleven we de vijfde editie van Hart voor Salland. Bij deze vijfde editie mogen alle klanten* van Rabobank Salland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Iedere klant krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een klant maximaal drie stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 160.000,- te verdelen, dus doe mee en breng uw stem uit op DLTC!

*= Natuurlijke personen die op 1 januari 2018 bankieren bij Rabobank Salland

Stemperiode

Na ontvangst van de stemkaart, rond 6 maart, beslissen onze klanten van 9 tot en met 19 maart 2018 hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepalen zij wat zij belangrijk vinden. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, kan Hart voor Salland bijdragen aan de gewenste investeringen van de deelnemende organisaties.